Nero 4 Slice Toaster White
Nero Black Toaster 2 Slice
Nero Black Toaster 4 Slice
Nero White Toaster 2 Slice
Nero 4 Slice Classic Style Toaster